این برنامه به طور گسترده در عراق برای پیام رسانی و همچنین به عنوان منبع اخبار و به اشتراک گذاری محتوا استفاده می شود.

وزارت مخابرات عراق اعلام کرد که ممنوعیت اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را که در اوایل هفته جاری اعمال شده بود، به دلیل نگرانی‌های امنیتی و درز اطلاعات نهادهای رسمی دولتی و شهروندان لغو می‌کند.

این برنامه به طور گسترده در عراق برای پیام رسانی و همچنین به عنوان منبع اخبار و به اشتراک گذاری محتوا استفاده می شود.

برخی از کانال ها حاوی مقادیر زیادی اطلاعات شخصی از جمله نام، آدرس و روابط خانوادگی عراقی ها هستند.