شناسه گذرنامه هنلی یا هنلی پاسپورت ایندکس نمایه‌ای برای ارزیابی و ارزش گذاری پاسپورت‌های کشورهای جهان است. شناسه گذرنامه هنلی ۱۹۹ کشور جهان را بر اساس سفر بدون روادید امتیازدهی و رده بندی می‌کند. بر این اساس اگر دارنده گذرنامه‌ کشوری بتواند بدون نیاز به روادید به کشوری دیگر سفر کند یک امتیاز دریافت می‌کند. همچنین اگر دارنده پاسپورت بتواند به هنگام ورود به کشور مورد نظر نیز ویزا دریافت کند یک امتیاز دریافت خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که در این ارزیابی تنها گذرنامه‌های عادی کشورها ارزش گذاری می‌شوند و گذرنامه‌های دیپلماتیک، موقت و اظطراری در نظر گرفته نمی‌شوند. شناسه گذرنامه هنلی در آخرین رده بندی خود، قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان در سال ۲۰۲۰ را به صورت زیر معرفی کرده است.

۱. ژاپن رتبه اول قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان

بر اساس ارزیابی شناسه گذرنامه هنلی، در جدیدترین رنکینگ سال ۲۰۲۰، امسال ژاپن در صدر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت‌های جهان قرار گرفته است. دارندگاه پاسپورت ژاپن می توانند به ۱۹۱ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند. پیش از این ژاپن و سنگاپور این جایگاه را به صورت مشترک در اختیار داشتند. سال گذشته نیز ژاپن توانسته بود با امکان سفر بدون روادید به ۱۸۹ کشور رتبه اول معتبرترین پاسپورت های جهان را از آن خود کند.

۲. سنگاپور رتبه دوم قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان

در حال حاضر سنگاپور در رتبه دوم این رنکینگ جای دارد و به این ترتیب آسیا صدر جدول قدرتمندترین پاسپورت‌ های جهان را به خود اختصاص داده است. دارندگان پاسپورت سنگاپور می‌توانند به ۱۹۰ کشور بدون ویزا سفر کنند. سال پیش دارندگان پاسپورت سنگاپور می‌توانستند به ۱۸۹ کشور بدون ویزا سفر کنند.

۳. رتبه سوم به طور مشترک برای دارندگان پاسپورت کشورهای آلمان و کره جنوبی

همچنین دارندگان پاسپورت کره جنوبی و آلمان به طور مشترک توانسته‌اند رتبه سوم را در این لیست به دست آورند. چرا که هر دو دارندگان پاسپورت این کشورها می‌توانند به ۱۸۹ کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنند. سال گذشته نیز آلمان و کره جنوبی با توانایی سفر بدون ویزا به ۱۸۷ کشور جهان رتبه دوم را در این لیست داشتند.