آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد که کشور هند با تولید 10 میلیون و 280 هزار تن ارزن در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا می باشد.

هند با این تولید سهم 36 از کل ارزن تولید جهان را در اختیار دارد.

بعد از کشور هند، کشورهای نیجر و چین هر کدام با تولید 3.9 میلیون تن و 2 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید ارزن

کشور ایران نیز با تولید 19 هزار تن ارزن در رتبه 42 قرار دارد.

آمار تولید ارزن Millet در کشورهای مختلف + رتبه بندی آنها

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  هند 10280000 36.25
2  نیجر 3886079 13.70
3  چین 1995934 7.04
4  مالی 1806559 6.37
5  نیجریه 1468668 5.18
6  سودان 1449000 5.11
7  بورکینافاسو 1056931 3.73
8  اتیوپی 1017059 3.59
9  چاد 725677 2.56
10  روسیه 629632 2.22
11  سنگال 612563 2.16
12  پاکستان 318326 1.12
13  تانزانیا 312352 1.10
14  نپال 302397 1.07
15  ایالات متحده آمریکا 284810 1.00
16  میانمار 243374 0.86
17  اوگاندا 234298 0.83
18  گینه 193956 0.68
19  اوکراین 189670 0.67
20  غنا 159017 0.56