تماس‌های ویدیویی جعلی رایج نیستند، اما با پیشرفت‌های فناوری، این تماس‌ها رواج پیدا می‌کنند.

فریب دیجیتال در حال پیچیده شدن است و مرز بین حقایق و تخیل بیش از هر زمان دیگری در حال رشد است. زندگی ما اکنون بیشتر به صورت مجازی به هم متصل شده است، و برای دوستان و اعضای خانواده چت در تماس های ویدیویی بسیار عادی است. اما اگر این تماس‌های ویدیویی چیزی جز تقلب نباشد، چه؟

در ماه ژوئیه، یک مرد کرالا 40000 روپیه فریب خورد. قربانی، راداکریشنان، از یک شماره ناشناس تماس ویدیویی دریافت کرد. او با دریافت تماس متوجه شد که تصویر فردی که در تماس است شبیه یکی از همکاران سابقش است. چند دقیقه بعد از تماس، تماس گیرنده برای یک فوریت پزشکی پول درخواست کرد. تنها پس از انتقال مبلغ بود که راداکریشنان متوجه شد که طعمه یک کلاهبرداری با هوش مصنوعی شده است.