شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت یک عنوان داستانی و یک عنوان مستند موافقت کرد.

به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت داستانی بلند «آوای باد را بشنو» به تهیه کنندگی احمد عبدالهیان، نویسندگی و کارگردانی شهرام درویش موافقت شد.

همچنین مستند بلند «سوله» به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی رضا استادی نیز پروانه ساخت گرفت.