مدیر روابط عمومی جشنواره: فرش قرمز تغییر شکل و رنگ می‌دهد.

یزدانی عشیری مدیر روابط عمومی چهلمین جشنواره فیلم فجر از تغییر شکل مراسم فرش قرمز جشنواره فجر خبر داد و گفت:« انشالله فرش قرمز نخواهیم داشت و این بخش با یک مدل و شکل دیگر اتفاق می‌افتد. با کمک آقای وزیریان به عنوان مدیر هنری جشنواره سعی می‌کنیم آسیب‌هایی که در دوره‌های گذشته جشنواره بخصوص از همین نقطه به لحاظ الگودهی غلط و حاشیه‌سازی ایجاد شد رفع کنیم.

هرچند تشریفات را خواهیم داشت اما نه به شکل ادوار گذشته. رنگ فرش هم می‌تواند عوض بشود چون یکی از آسیب‌ها می‌تواند رنگ فرش قرمز باشد. باید استانداردها را رعایت کنیم و رنگ‌بندی در طراحی محیطی و معماری می‌تواند الگو باشد. اما وضعیت فعلی کاملا از الگوی غربی آمده و وجهه فرهنگی جشنواره را تحت الشعاع قرار می‌دهد»

شنیده می‌شود یکی از پیشنهادت مطرح شده برای مراسم تشریفات جشنواره فجر استفاده از رنگ فیروزه‌ایی بجای رنگ قرمز در جشنواره و استفاده از فرش فیروزه‌ایی است.