انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزارکننده جوایز سالانه گلدن گلوب، فهرست برندگان سال ۲۰۲۲ این جوایز را در شاخه‌های سینمایی و تلویزیونی اعلام کرد.

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود برگزارکننده جوایز سالانه گلدن گلوب، فهرست برندگان سال ۲۰۲۲ این جوایز را در شاخه‌های سینمایی و تلویزیونی به شرح زیر اعلام کرد:

* فهرست نامزد‌ها و برندگان شاخه‌های سینمایی جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۲:

*بهترین فیلم درام: قدرت سگ

*بهترین فیلم کمدی یا موزیکال: داستان وست ساید

*بهترین کارگردانی: جین کمپیون (قدرت سگ)

*بهترین بازیگر نقش اصلی مرد فیلم درام: ویل اسمیت (پادشاه ریچارد)

*بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم درام: نیکول کیدمن (پادشاه ریچارد)

*بهترین بازیگر نقش اصلی مرد فیلم کمدی یا موزیکال: اندرو گارفیلد (تیک تیک بوم)

*بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم کمدی یا موزیکال: راشل زگلر (داستان وست ساید)

*بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: کودی اسمیت-مک‌فی (قدرت سگ)

*بهترین بازیگر نقش مکمل زن: آریانا دبوسه (داستان وست ساید)

*بهترین فیلمنامه: کنت برانا (بلفاست)

*بهترین موسیقی اصلی متن: تل ماسه (هانس زیمر)

*بهترین فیلم خارجی (غیرانگلیسی زبان): ماشین من را بران (ژاپن)

*بهترین انیمیشن: اِنکانتو

** فهرست نامزد‌ها و برندگان شاخه‌های تلویزیونی جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۲:

*بهترین سریال درام: وراثت

*بهترین سریال کمدی یا موزیکال: هَکس

*بهترین بازیگر مرد سریال درام: جرمی استرانگ (وراثت)

*بهترین بازیگر زن سریال درام: میشل رودریگوئز (ژست)

*بهترین بازیگر مرد سریال موزیکال یا کمدی: جیسون سودکیس (تاد لسو)

*بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی: ژان اسمارت (هَکس)

*بهترین سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: خط آهن زیرزمینی

*بهترین بازیگر زن سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: کیت وینسلت (میر از ایست‌تاون)

*بهترین بازیگر مرد سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: مایکل کیتون (دپوسیک)

*بهترین بازیگر زن مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: سارا اسنوک (وراثت)

*بهترین بازیگر مرد مکمل سریال، سریال کوتاه یا فیلم تلویزیونی: اُ یونگ-سو (بازی مرکب)