هادی مقدم دوست بعد نویسندگی چند اثر مهم در سینمای ایران و ساخت فیلم سینمایی «سر به مهر»، در تازه ترین فعالیت خود پیش تولید جدیدترین فیلم سینمایی خود را آغاز کرده است.
نگار جواهریان و مصطفی زمانی اولین بازیگران فیلم سینمایی «مومن» خواهند بود که قرار است بزودی جلوی دوربین هادی مقدم دوست بروند.

«مومن» به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی ساخته خواهد شد و ممکن است اوایل بهمن ماه کلید بخورد.