برخلاف آنچه خیلی ها فکر می کنند جوکر با همین قسمت به پایان می رسد باید گفت گروه برنامه ساز جوکر این روزها مشغول ضبط با گروه جدید هستند.

برخلاف آنچه خیلی ها فکر می کنند جوکر با همین قسمت به پایان می رسد باید گفت گروه برنامه ساز جوکر این روزها مشغول ضبط با گروه جدید هستند.

در سکوت خبری احسان علیخانی با اقبالی که از فصل اول جوکر به دست آورده گروه جدید را دور هم جمع کرده و مشغول قسمت دوم این مجموعه شبکه نمایش خانگی است.

هنوز مهمانان این برنامه که این روزها درحال ضبط است لو نرفته است.