روآن اتکینسون بازیگر بریتانیایی که بیشتر برای ایفای نقش مستربین شناخته می شود به پروژه «وانکا» پیوست.

به نقل از اسکرین دیلی، الیویا کلمن، روآن اتکینسون و سالی هاوکینز به پروژه «وانکا» متعلق به برادران وارنر که فیلمبرداری اش از روز چهارشنبه ۲۹ سپتامبر در بریتانیا آغاز شده است، پیوستند.

کلمن، اتکینسون و هاوکینز در این پروژه در کنار تیموتی شالامی بازیگر نقش اصلی فیلم حضور خواهند یافت.

کارگردانی «وانکا» را که گفته می شود یک اسپین آف از داستان روالد دال است، پل کینگ برعهده دارد و دیوید هیمن تهیه کننده مجموعه فیلم های «هری پاتر» در کنار لوک کلی نیز تهیه کننده این فیلم هستند.