کوچک‌ترین خیابان دنیا در شهر کوچک ویک در شمال اسکاتلند است. این خیابان که «ایبِنِزر پِلیِس» نامیده می‌شود بین خیابان اتحاد (Union Street) و خیابان رودخانه (River Street) قرار دارد.

«ایبِنِزر پِلیِس» با طول فقط 2.06 متر در کتاب رکوردهای جهان گینس رسما با عنوان «کوچک‌ترین خیابان دنیا» ثبت شده است.

این رکورد پیش‌از این به خیابان ایلجین در لنکشایر انگلستان بود که طولش به 5.2 متر می‌رسید.

«ایبِنِزر پِلیِس» فقط یک نشانی دارد: مقابل در پلاک 1 بیسترو که درواقع بخشی از هتل مکایس است.

هرچند این خیابان چندسالی است که در گینس ثبت شده اما قدمت شهرت آن در اسکاتلند بسیار بیشتر است. سال 1883 نجیب‌زاده‌ای به‌نام الکساند سینکر که در آمریکا ثروت انبوهی جمع‌آوری کرده و به ویک بازگشته بود ساختمانی را در نقطه اتصال خیابان‌های رودخانه و اتحاد ساخت که امروزه به هتل مکایس تبدیل شده است. با ایجاد این ساختمان، کوچک‌ترین خیابان دنیا هم متولد شد و چهار سال بعد، «ایبِنِزر پِلیِس» در فهرست رکوردهای شهر ویک ظاهر شد.