این حیوان که گفته می‌شود ارزش آن 500000 دلار است اکنون به یک جاذبه محلی تبدیل شده است.

تصاویر این گاو که حالا رکورد داشتن بلندترین شاخ را در گینس به خود اختصاص داده ابتدا در اینستاگرام و توئیتر منتشر شد. در توضیح تصاویری که در اینستاگرام از این گاو منتشر شد آمده است: «تف چکس گاوچران، یک گاو شاخ بلند تگزاسی است که رکورد دارابودن بلندترین شاخ غیرمنظم را از آن خود کرده است. شاخی که می‌تواند اندازه آن از یک درخت کریسمس نیز بزرگتر باشد.»

این تصاویر که در تاریخ ۹ اکتبر در اینستاگرام منتشر شد پس از انتشار توجه کاربران را به خود جلب کرد و تاکنون بیش از ۱۸۴۰۰ لایک دریافت کرده است.

تصاویر این گاو که حالا رکورد داشتن بلندترین شاخ را در گینس به خود اختصاص داده ابتدا در اینستاگرام و توئیتر منتشر شد. در توضیح تصاویری که در اینستاگرام از این گاو منتشر شد آمده است: «تف چکس گاوچران، یک گاو شاخ بلند تگزاسی است که رکورد دارابودن بلندترین شاخ غیرمنظم را از آن خود کرده است. شاخی که می‌تواند اندازه آن از یک درخت کریسمس نیز بزرگتر باشد.»

این تصاویر که در تاریخ ۹ اکتبر در اینستاگرام منتشر شد پس از انتشار توجه کاربران را به خود جلب کرد و تاکنون بیش از ۱۸۴۰۰ لایک دریافت کرده است.

گفتنی است؛ این حیوان که گفته می‌شود ارزش آن ۵۰۰۰۰۰ دلار است اکنون به یک جاذبه محلی تبدیل شده است.