با اینکه اطراف قاره ها هم مثل جزیره ها با آب احاطه شده است اما آن ها جزء جزایر به حساب نمی ایند. حتی استرالیا که کوچک ترین قاره است هم از جزایری که در زیر به عنوان بزرگ ترین جزیره ها معرفی می کنیم، سه برابر بزرگ تر است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بزرگ ترین جزایر دنیا کدامند و در کجا قرار دارد.

جزیره های بزرگ دنیا | جزیره گرینلند

گرینلند در آب های اقیانوس منجمد شمالی قرار گرفته و ۵۶ هزار نفر در آن زندگی می کنند که این چمعیت در نقاط خاصی از این جزیره ساکنند و بقیه قسمت های آن یخ زده و خالی از سکنه است.  بعضی از دانشمندان عقیده دارند که در زیر سطح یخی گرین لند سه جزیه جداگانه وجود دارد و بیشتر مردم گرینلند را به عنوان بزرگ ترین جزیره جهان می شناسند.

جزیره گینه نو

دومین جزیره بزرگ سباره زمین است که در جنوب شرقی اقیانوس آرام قرار دارد و مردم این جزیره به بیش از ۱۰۰۰ زبان مختلف صحبت می کنند، این جزیره با وسعت ۷۶۸,۰۰۰ کیلومتر مربع آنقدر جمعیت دارد که تعداد بسیار زیادی از قبایل ساکن در آن ناشناخته مانده و سطح وسیعی از این جزیره هم دور افتاده و ناشناخته است.

جزیره بورنئو

بورنئو با مساحت ۷۴۳,۳۳۰ متر مربع سومین جزیره بزرگ دنیاست که در آسیای جنوب شرقی قرار دارد و به سه کشور مالزی، اندونزی و برونئی تقسیم شده است، بلندتین نقطه این جزیره کوه کینبالو است که در پارک مالزی قرار دارد.

جزیره های بزرگ دنیا | جزیره ماداگاسکار

ماداگاسکار در جنوب شرقی قاره آفریقا و در اقیانوس هند قرار دارد . این جزیره جدا، جالب ترین گیاهان و جانوران جهان را دارد. ماداگاسکار با مساحت ۵۸۷,۰۴۱  کیلومتر مربع چهارمین جزیره بزرگ جهان است و جمعیت آن ۲۲ میلیون نفر می باشد.

جزیره بافین

جزیره بافین در اقیانوس منجمد شمالی در شرق کانادا قرار دارد، فقط ۱۰,۰۰۰ نفر در این جزیره زندگی می کنند و بزرگ ترین جامعه آن فقط ۶۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

جزیره سوماترا

سوماترا از جزایر بزرگ غرب اندونزی است که جزئی از جزایر سوندا می باشد، بزرگ ترین جزیره ای است که کاملا در اندونزی قرار دارد و با مساحت  ۴۷۳,۴۸۱  کیلومتر مربع ششمین جزیره بزرگ دنیاست. تقریبا ۵۰ میلیون نفر دراین جزیره زندگی می کنند.

جزیره های بزرگ دنیا | جزیره هونشو

جزیره اصلی ژاپن و بزرگ ترین جزیره آن است که مرکز آن توکیو و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد این جزیره که ۲۲۷,۹۶۲  کیلومتر مربع مساحت دارد با تونل و پل به جزایر هوکایدو، کیوشو و شیکوکو متصل شده است. جزیره هونشو ۱,۳۰۰ کیلومتر طول دارد و عرض آن بین ۵۰ تا ۲۳۰ کیلومتر است.

جزیره ویکتوریا

این جزیره از جزایر کانادا است و در شمال این کشور واقع شده و با مساحت  ۲۱۷,۲۹۱ کیلومتر مربع هشتمین جزیره بزرگ دنیاست و فقط ۱۰۰۰ نفر در این جزیره ساکن هستند.

جزیره بریتانیای کبیر

بریتانیای کبیر که به نام بریتانیا هم شناخته می شود بعد از جزایر جاوه و هونشو سومین جزیره پر جمعیت دنیا و بزرگ ترین جزیره اروپاست. این جزیره با مساحت ۲۰۹,۳۳۱  کیلومتر مربع  نهمین جزیره بزرگ دنیا می باشد.

جزیره های بزرگ دنیا | جزیره الزمیر

جزیره الزمیر در شمال گرینلند قرار دارد و بزرگ ترین جزیره از جزایر ملکه الزابت است. در شمالی ترین نقطه کشور کانادا قرار دارد و فقط ۱۴۶ نفر در آن زندگی می کنند.

جزیره سولاوسی

سولاوزی از جزایر بزرگ کشور اندونزی است و با مساحت ۱۷۴,۶۰۰ کیلومتر مربع یازدهمین جزیره بزرگ دنیاست. این جزیره یکی از چهار جزایر سوندای اندونزی است که در بین جزایر بورنئو و مالوکو قرار گرفته است.