پوستر های سریال قورباغه به کارگردانی هومن سیدی

سریال قورباغه با انتشار پوستری از نوید محمدزاده حضور وی را در این سریال قطعی و اعلام کردند که پس از 15 روز در