بـه اعتقاد تاریخ نویسان، تاریخ بشری خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی اسـت کـه قسمت‌هایی از آن را درکتاب های تاریخی میخوانیم.

با این حال چنانچه نگاهی بـه همین مدارک کم بیندازیم، با شخصیت‌های گوناگونی مواجه میشویم کـه تا نام های آنان همیشه در ذهن‌ها باقی خواهد ماند.بعضی از آنان اشخاصی دوست داشتنی در دوره خود بودند. در مقابل اشخاص دیگری بی‌رحم و ستمگر هستند.

شاه لئوپلد دوم

شاه لئوپلد دوم سلطان بلژیک بود کـه درسال ۱۸۶۵ پس از پدرش بر تخت نشسته و تا هنگام مرگ بر این کشور فرمانروایی کرد.قلمرو حکمرانی لئوپلد، کشور آزاد کنگو بود کـه آن را در آفریقا زیر سلطه خود درآورده بود.او توانست با گردآوری عاج فیل از این کشور بـه ثروت بسیار زیادی برسد.وی بعد از فهمیدن ارزش کائوچو افراد دهکده را وادار بـه گردآوری شیره کائوچو می‌کرد.آن‌ها باید هرروز مقدار معلومی از شیره درختان را بـه ماموران می‌دادند، وگرنه دست‌های آن‌ها قطع می‌گردید.

 

وی ارتش ترس و رعب عمومی بـه راه انداخته بود کـه بـه دست تعداد زیادی از اشرار اداره میشد.این دسته هرروز بـه بهانه‌های گوناگون مردم کنگو را بـه قتل می‌رساندند. مطابق آمار میان ۳ تا ۵ میلیون کنگویی در دوره پادشاهی این ستمگر جان خودرا از دست دادند.دولت بلژیک درسال ۱۹۰۸ مالکیت کنگو را از لئوپلد گرفت و زیر سرپرستی خود قرار داد، ولی لئوپلد برای کار‌های وحشیانه اش هیچوقت مجازات نشد.

ملکه وو
ملکه وو از اکتبر ۶۹۰ تا فوریه ۷۰۵ بر چین فرمانروایی می‌کرد. وی تنها زن در طی تاریخ چین اسـت کـه بـه حکمرانی رسید.ملکه وو باوجود این کـه یک زن بود، ولی خیلی شرور و خونخوار بودو هر شخصی را کـه در مقابل دستوراتش ایستادگی می‌کرد بـه قتل می‌رساند.شکنجه، اعدام و اجبار زندانی‌ها بـه خودکشی از جمله جنایت های شایعی بود کـه ملکه دستور اجرای ان را صادر کرد.وی همه‌ی مخالفان خود از جمله ملکه قبل از خود یعنی وانگ را بـه قتل میرساند یا فرمان تبعید آن‌ها را داد.

 

ملکه وو حتی دستور کشتن خواهرزاده و برادرزاده هایش را هم داد و دختر تازه متولد شده اش را هم کشت.او حتی اعضای خانواده اش از جمله پسرانش را هم تبعید کرد و حتی بـه یکی از آن‌ها فرمان خودکشی داد.این ملکه جنایتکار در دوران فرمانروایی اش بر چین، اشخاص زیادی را مسموم کرد، بـه دار آویخت یا بـه قتل رساند و حتی بـه دستور او بینی، گوش، دست‌ها و پاهایشان را بریدند.ملکه وو در دسامبر ۷۰۵ هنگامی کـه ۸۱ سال داشت از دنیا رفت.

امپراتوریه کین شی هوانگ
کین شی هوانگ اولین امپراتور چین بود کـه از سال ۲۲۱ تا ۲۱۰ قبل از میلاد مسیح «ع» بر چین فرمانروایی کرد.وی پادشاهی با اختلالات روانی و بـه شدت شرور بود.کین شی در یازده سال حکمرانی اش بیشتر از ۱۲۰ هزار خانواده را وادار کرد تا خانه هایشان را رها کنند.

او فرمان داد تا تقریباً تمام نوشته‌ها و کتاب‌هایی کـه در چین وجود داشت را بسوزانند و صد‌ها نفر از چینی‌هایی کـه مشغول تحصیل بودند را سوزاند یا گردن زد.کین شی برای این کـه بتواند هر چه بیشتر بر مردم مسلط شود، مالیات‌ها را بـه ویژه برای کشاورز‌ها بیشتر کرد.در زمان فرمانروایی او میلیون‌ها مرد بـه کار گرفته شدند تا جاده‌ای بـه طول بیش از ۵۰۰ کیلومتر ساخته شود.او امپراتوری بود کـه دیوار چین و دیگر سازه های معماری را بـه وجود آورد، ولی بـه جای ان صد‌ها نفر دراین راه، جان خودرا از دست دادند.کین خیلی دوست داشت هیچوقت نمیرد؛ برای همین زمانی کـه دانشمندان و کیمیاگران دربار نتوانستند راهی برای اینکار پیدا کنند، فرمان داد ۴۸۰ نفر از ان‌ها را زنده بـه گور کنند.کین می‌ترسید حتی بعد از مرگ هم مورد هجوم دشمنان خود قرار گیرد برای همین فرمان داد تا آرامگاه‌ای بزرگ بسازند کـه برای ساختنش ۷۰۰ هزار کارگر مورد نیاز بود.گفته می‌شود کـه او بیشتر از یک میلیون نفر را در زمان حکومتش کشت. کین شی هوانگ در سپتامبر ۲۱۰ قبل از میلاد مسیح «ع» درگذشت.

چنگیز خان
نمیشود در لیست بی رحم‌ترین‌ها نام چنگیز خان در ان لیست نباشد.چنگیزخان کـه اسم اصلی اش ” تموچین” بود بنیان گذار بیرحم امپراتوری بزرگ مغول بوده اسـت.امپراطوری مغول بـه یکی از بزرگترین امپراطوری‌ها پس از مرگش تبدیل شد.چنگیز خان قدرت خیلی زیادی داشت و بـه علت خوی وحشی و قدرت بسیارش قتل های وحشتناکی را انجام داد و بـه گفته‌ی بعضی تاریخ نویسان در طی کشورگشایی او ۴۰ میلیون نفر جان خودرا از دست دادند کـه بیشتر از ۱ میلیون نفر آن‌ها ایرانی بودند کـه بـه وسیله نیرو‌های چنگیز سراز بدنشان جدا شدند.

 

نرون
نرون یکی از ستمگر‌ترین و خونخوارترین امپراتوران تاریخ و خواهرزاده کالیگولای وحشی بود. برای نرون پادشاهی و قدرت اهمیت بسیاری داشت کـه بـه علت آن حتی مادر و همسران خودرا هم کشت. نرون مخالف خیلی سرسختی برای مسیحیان بود تا جایی کـه شهر رم را بـه آتش کشید تا آن‌ها را مقصر نشان دهد.دراین آتش سوزی همه‌ی شهر رم از میان رفته و صد‌ها هزار نفر از افراد بی گناه در آتش سوختند یا همه‌ی زندگی خودرا از دست دادند.دراین هنگام نرون بـه بالای تپه‌ای رفته و با زدن چنگ، آتشی را کـه روشن کرده بود را تماشا می‌کرد.

 

بعد از خاموش شدن آتش، نرون کاخ جدیدی ساخت و هرروز تعدادی از افراد را بـه بهانه دست داشتن دراین آتش افروزی دستگیر و آن‌ها را زنده زنده جلوی حیوانات انداخته یا در آتش می‌سوزاند.بعد از مدتی مردم دیگر تحمل نکردند و ضد او شورش کردند کـه این شورش با خودکشی نرون بـه آخر رسید.

آتیلا
آتیلا یکی از بی رحم‌ترین پادشاهان دنیا بود کـه میان سال های ۴۳۴ تا هنگام مرگش درسال ۴۵۳ بر مردم هان فرمانروایی می‌کرد و بزرگترین امپراتوری را در اروپا داشت.

 

حتی نگاه کردن بـه صورت خالکوبی و سر عجیب‌وغریب وی هم ترس در دل مردم می‌انداخت.وی حتی بعد از مرگ نیز قوم وحشی بربر‌ها را از خود بـه جا گذاشت.آتیلا بیشتر شهر‌های اروپایی را گرفت.خیلی از افراد را کشت، خانه هایشان را آتش زد و مال هایشان را تاراج می‌کرد.افرادی کـه نمی‌خواستند جان خودرا از دست بدهند وادار بودند بـه ارتش او بپیوندند.در دوره فرمانروایی وی میلیون‌ها نفر جان خودرا از دست دادند یا بی خانمان شدند.آتیلا بـه صورت عجیبی از دنیا رفت و هیچکس علت اصلی ان را نفهمید. برای این کـه کسی از جای خاکسپاری او باخبر نشود، فردی کـه وی را دفن کرد هم کشته شد.

منبع: تالاب