کوچکترین جزیره مسکونی جهان فقط یک خانه دارد.

کوچکترین جزیره  مسکونی جهان به اندازه یک زمین تنیس است و فقط یک خانه دارد.

بر اساس گزارش دیلی‌میل،این جزیره کوچک که Just Room Enough Island  نام دارد وسط رودخانه «سن‌لوران» یا «سینت لارنس» (St. Lawrence) نیویورک واقع شده است.

جزیره‌ای با یک خانه یک اتاقی و یک درخت تنها یکی از 1864 جزیره‌ای است که بر روی این رودخانه قرار دارند.

رودخانه «سنت لارنس» که نیویورک را از انتاریو جدا می‌کند.

کوچکترین جزیره قابل سکونت جهان به درستی به نام Just Room Enough Island (جزیره یک اتاق بَس) نامگذاری شده است.

این جزیره در سال 1950 توسط یک خانواده شناخته شده خریداری شد و Sizelands نامگذاری شد.

این خانواده یک درخت روی جزیره کاشت و یک کلبه نیز ساخت و نام آن را به Just Room Enough تغییر داد.

خانواده در نظر داشت  از این جزیره به نظر کوچک برای گشت و گذار آخر هفته استفاده کند اما گردشگران کنجکاو تمام برنامه‌های آنها را خراب کردند.

وسعت این جزیره حدود 3300 فوت مربع (306 مترمربع)  یا یک سیزدهم هکتار است.

در سال 1982، یک فانوس دریایی در «اسقف راک» جزیره «اسکیل» ساخته شد و عنوان کوچکترین جزیره مسکونی جهان را به خود اختصاص داد اما بعدها فانوس دریایی به صورت خودکار تغییر کاربری داد و دیگر نیازی به حضور نیروی انسانی نداشت بنابراین لقب کوچکترین جزیره مسکونی جهان به جزیره یک خانه‌ای برگشت و در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید.