الواح گلی اکنون در موزه باستان شناسی جیرفت به انتظار باستان شناسان و خط شناسانی است که رموز نهفته در دل آنها را رمزگشایی و جهانیان را به حیرت درآورد.

برخلاف تصور موجود درخصوص بی سوادی مردم ایران تا زمان هخامنشیان کتیبه ها و الواح کشف شده در این منطقه نشان می دهد مردم ایران شاهد تمدنی پیشرفته بوده اند که همزمان با دو تمدن بزرگ بین النهرین و مصر به نگارش مشغول بوده اند.طبق یافته های باستان شناسی و خط شناسی نخستین خط جهان در تمدن بین النهرین کشف شد باتوجه به لوح های گلی که روی آنها چند شکل هندسی کشیده شده نخستین خط جهان متعلق به تمدن پنج هزار ساله جیرفت است.برخلاف تصور موجود درخصوص بی سوادی مردم ایران تا زمان هخامنشیان کتیبه ها و الواح کشف شده در این منطقه نشان می دهد مردم ایران شاهد تمدنی پیشرفته بوده اند که همزمان با دو تمدن بزرگ بین النهرین و مصر به نگارش مشغول بوده اند.

طبق یافته های باستان شناسی نخستین خط جهان خط میخی بود که در تمدن بین النهرین کشف شد باتوجه به لوح های گلی که روی آنها چند شکل هندسی کشیده شده نخستین خط جهان متعلق به تمدن هفت هزار ساله جیرفت است. لوح کشف شده سال ها قدیمی تر از خط میخی است اما پس از گذشت سالها از کشفش هنوز اقدامی برای بازخوانی و یا حداقل ادامه اکتشافات در تپه های تاریخی محل کشف این لوح صورت نگرفته است!

تاکنون موفقیتی در خصوص رمزگشایی از چهار لوح تاریخی به دست نیامده است. نادر علیدادی رئیس پایگاه باستانشناسی جیرفت در خصوص الواح یافت شده در این حوزه تاریخی می گوید: چهار لوح در کاوش ها به دست آمده است که همان زمان برای رمزگشایی از دانشگاه های معتبر جهان کمک گرفته شده اما تاکنون در خصوص رمزگشایی موفقیتی به دست نیامده است و دلیل آن نیز منحصر به فرد بودن این خط است.

وی گفت: این لوح ها یکی از قدیمی ترین لوحهای کشف شده در جهان هستند اما خط این لوح ها همچنان برای محققان ناشناخته است. احداث موزه بزرگ جیرفت و تصویب اداره میراث فرهنگی جیرفت در وادی فراموشی این الواح گلی اکنون در موزه باستان شناسی جیرفت به انتظار باستان شناسان وخط شناسانی است که رموز نهفته در دل آنها را رمزگشایی و جهانیان را به حیرت درآورد اما صد افسوس که شناساندن این تمدن به جهانیان در اولویت های دست چندم این سازمان میراث فرهنگی قرار دارد ، و بزرگترین تمدن جهان (تمدن حوزه هلیل رود) با وجود آثاری مانند شهر دقیانوس و تپه های تاریخی کنار صندل هنوز نمایندگی میراث فرهنگی دارد و حتی با وجود بیش از ۲۰ اداره کل در جنوب کرمان اداره میراث فرهنگی برای این منطقه تصویب نشده ، همانگونه که موزه بزرگ جیرفت که سنگ بنای خوبی برای آن گذاشته شده بود و در سفر مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به جیرفت وی گفت:موزه جیرفت در ردیف بودجه ای این سازمان نیست و فعلا پول نداریم و دستمان برای ساخت موزه خالی است.

منبع: جام نيوز