چهار ميليون عدد از آنها در سر يك سوزن جا می گیرند…

دانشمندان آمريكايي به صورت تصادفي موفق به شناسايي گونه جديدي از باكتري‌ها شده‌اند كه ابعاد آنها از ابعاد تمامي باكتري‌هاي شناسايي شده تاكنون كوچكتر است.

به گزارش ايرنا‌، اين باكتري‌ها كه گزارشي از اكتشاف آن در شماره روز شنبه نشريه «ساينس» به چاپ رسيده، با قطري در حدود تنها ‪ ۲۰۰‬نانومتر به اندازه‌اي كوچكند كه چهار ميليون عدد از آنها در سر يك سوزن جاي مي‌گردد. هر نانومتر برابر با يك ميليارديوم متر است.

محققان اين ميكروب را در پساب‌هاي خروجي از يك معدن متروكه واقع در ناحيه «آيرون ماونتين» در كاروليناي شمالي آمريكا شناسايي كرده‌اند.

اين باكتري به يك خانواده بسيار قديمي از موجودات تك سلولي به نام «آركيا» ‬تعلق دارد. محققان در مطالعه‌اي جديد متوجه شده‌اند روي پسابهاي اسيدي و حاوي فلزات سمي از جمله آرسنيك برجاي مانده از فعاليتهاي معدني در اين ناحيه، يك كف صورتي رنگ ايجاد شده‌است كه اين كف مملو از اين ميكروبهاي ناشناخته‌است.

به گفته «گيليان بنفيلد» يكي از محققان حاضر در اين اكتشاف و محقق دانشگاه كاليفرنيا در بركلي، اين باكتري كاملا براي علم زيست‌شناسي ناشناخته است و ابعاد آن از تمامي انواع ديگر حيات شناسايي شده تاكنون كوچكتر است.

دانشمندان عقيده دارند اين كشف مي‌تواند تصورات قبلي در زمينه فراگيري و گستردگي حيات باكتريايي در جهان را متحول كند. برخي محققان پيش از اين اعلام كرده بودند انواع ناشناخته‌اي از باكتري‌ها احتمالا تا چندين كيلومتر زير زمين زندگي مي‌كنند كه مجموع جرم آنها مي‌تواند از مجموع جرم جانداران روي پوسته زمين بيشتر باشد.

كشف جديد همچنين مي‌تواند بر جستجوي حيات در ساير سيارات منظومه شمسي تاثير مهمي برجاي گذارد. دانشمندان عقيده دارند كشف ميكروبهايي كه در چنين محيط اسيدي و سمي زندگي مي‌كنند بيانگر اين مطلب است كه حيات تنها مختص شرايط ايده‌آل روي زمين نبوده و در واقع «حيات يك ويژگي ذاتي ماده است».

معدني كه ميكروب‌هاي جديد در آن شناسايي شده تا پيش از سال ‪ ۱۹۶۳‬براي استخراج فلزاتي نظير طلا، نقره، مس و آهن مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.
باكتري‌هاي ‪ ۲۰۰‬نانومتري جديد داراي ابعادي مشابه برخي ويروس‌ها هستند.

دانشمندان ويروس‌ها را موجود زنده فرض نمي‌كنند زيرا نمي‌توانند به خودي خود توليدمثل كنند. اغلب ميكروبهاي شناسايي شده تا پيش از كشف جديد، داراي ابعادي ‪ ۵‬برابر بزرگتر از ابعاد باكتري‌هاي جديد بوده‌اند.