میان کشورهای برتر تولیدکننده، اروپایی ها با در اختیار داشتن سهم 74.9 درصدی(12.3 میلیارد دلار) از مجموع صادرات جهانی عطر در رده نخست قرار دارند. رتبه دوم به کشورهای آسیایی با 12.3 درصد سهم صادرات جهانی، اختصاص دارد.

تولیدکنندگان برتر عطر در جهان تجارت پرسودی را با گردش مالی سرسام آور ایجاد کرده اند. تجارتی که براساس اخرین آمار ارائه شده در بخش صادرات جهانی ارزشی معادل 16.4 میلیارد دلار داشته است.

میان کشورهای برتر تولیدکننده، اروپایی ها با در اختیار داشتن سهم 74.9 درصدی(12.3 میلیارد دلار) از مجموع صادرات جهانی عطر در رده نخست قرار دارند. رتبه دوم به کشورهای آسیایی با 12.3 درصد سهم صادرات جهانی، اختصاص دارد. آمریکای شمالی سهم 11.3 درصدی را در اختیار دارد. در این میان آمریکای لاتین شامل مکزیک و منطقه کارائیب نیز 1.2 درصد صادرات جهانی عطر را به خود اختصاص داده است. درصد کمتری برابر با 0.3 درصد برای آفریقا و 0.2 درصد برای اقیانوسیه گزارش شده است.

کشورهایی که نامشان در ادامه می آید در مجموع 90.3 درصد صادرات عطر در جهان را براساس ارزش دلاری به خود اختصاص داده اند.

 

فرانسه

ارزش صادرات: 4.2 میلیارد دلار

سهم از صادرات جهانی:  25.7 درصد

 

آلمان

ارزش صادرات: 1.8 میلیارد دلار

سهم از صادرات جهانی:  11.2 درصد

 

آمریکا

ارزش صادرات: 1.7 میلیارد دلار

سهم از صادرات جهانی:  10.4 درصد

 

اسپانیا

ارزش صادرات: 1.6 میلیارد دلار

سهم از صادرات جهانی:  9.6 درصد

 

ایتالیا

ارزش صادرات: 1.1 میلیارد دلار

سهم از صادرات جهانی:  6.7 درصد

 

انگلیس

ارزش صادرات: 836.6 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  5.1 درصد

 

سنگاپور

ارزش صادرات: 834.1 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  5.1 درصد

 

هلند

ارزش صادرات: 709.4 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  4.3 درصد

 

بلژیک

ارزش صادرات: 599 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  3.7 درصد

 

لهستان

ارزش صادرات: 408.9 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  2.5 درصد

 

سوئیس

ارزش صادرات: 275 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  1.7 درصد

 

هنگ کنگ

ارزش صادرات: 193.5 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  1.2 درصد

 

جمهوری چک

ارزش صادرات: 187.3 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  1.1 درصد

 

امارات

ارزش صادرات: 183.1 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  1.1 درصد

 

هند

ارزش صادرات: 141.5 میلیون دلار

سهم از صادرات جهانی:  0.9 درصد

 

در میان صادرکنندگان برتر، سریع ترین شاخص رشد صادرات از سال 2012 تا زمان تهیه این گزارش در اختیار جمهوری چک با رشد 87.7 درصد، بلژیک 74.7 درصد، بلژیک 47.7 درصد و هلند 39.7 درصد قرار دارد.

از سوی دیگر کاهش شاخص رشد صادرات نیز مربوط به کشورهای امارات با 75 –  و  آلمان 20.8-  می شود. همچنین سوئیس 19.7- ، فرانسه 13.1 – و انگلیس 7.7- را ثبت کرده اند.